10 Σεπτεμβρίου 2018

Ποιοι μπορούν να πάρουν σύνταξη πριν από τα 67


Tην πόρτα της εξόδουαπό την αγορά εργασίαςέχουν τη δυνατότητανα ανοίξουν έως το τέλοςτου χρόνου περισσότεροι από100.000 ασφαλισµένοι σε ιδιωτικόκαι δηµόσιο τοµέα. 

Οι τελευταίοι «τυχεροί» είναι ασφαλισµένοι πριν από το 1993 και µπορούν να κάνουν χρήση διατάξεων που προβλέπουν είτε χαµηλότερα ηλικιακά όρια για τη λήψη πλήρους σύνταξης είτε άλλων διατάξεων για να λάβουν µειωµένη ή πρόωρη σύνταξη.

Η Realnews παρουσιάζει πέντε κατηγορίες εργαζοµένων σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα που
µπορούν να εξασφαλίσουν τη σύνταξή τους χωρίς απώλειες, αλλά και τρεις κατηγορίες δηµοσίων
υπαλλήλων που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένες αποδοχές.

Πρόκειται κυρίως για γονείς µε ανήλικο τέκνο, άνδρες και γυναίκες που συµπληρώνουν
35 έτη ασφάλισης, γυναίκες µε 10.000 ένσηµα στο ΙΚΑ, αλλά και οµάδα ασφαλισµένων
στο ∆ηµόσιο µε 25 έτη ασφάλισης. 

Οι ασφαλισµένοι µπορούν να κερδίσουν ακόµη και µία 10ετία και να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικίες από 58 έως 61 ετών µε 35, 36 ή 37 έτη ασφάλισης. Αφορά «παλαιούς ασφαλισµένους» που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό µέχρι
το 2012. 

Για όλους τους υπόλοιπους η πόρτα της πρόωρης εξόδου έχει κλείσει οριστικά και
απαιτείται πλέον η συµπλήρωση των 67 ετών ή έστω των 62 µε 40 έτη ασφάλισης. 

Το ποσοστό µείωσης υπολογίζεται µόνο στο ποσό της εθνικής σύνταξης, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη χορηγείται πλήρης. 

Ετσι, το ποσό που µειώνεται ποσοστιαία είναι µόνο το ποσό της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ.

Αντίθετα, το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί στις εισφορές του ασφαλισµένου και σχηµατίζει
την ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται πλήρες, χωρίς καµιά ποινή. 

Συνεπώς, το ανώτατο όριο µείωσης σύνταξης σε περίπτωση εξόδου µε µειωµένη είναι 115,2 ευρώ, δηλαδή 30%. 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ

0 blogger-facebook:

Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..