31 Ιουλίου 2018

ΠΟΜΕΝΣ: Πρόταση για την καταβολή Αναδρομικών Αποδοχών


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,


  1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, σας ενημερώνει ότι με τον ανωτέρω σχετικό νόμο, ρυθμίζονται θέματα περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών, οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων και αναφέρεται ρητά η τροποποίηση των διατάξεων σταδιοδρομικής φύσεως.
  2.  Σύμφωνα με το σχετικό, τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 37 διέπουν καθεστώς αναδρομικότητας, όσον αφορά στην απόκτηση του δικαιώματος βαθμολογικής προαγωγής των στελεχών Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ, χωρίς όμως να γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Περαιτέρω όμως συμφώνως του άρθρου 42, η εφαρμογή του εν λόγω Νόμου έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), δηλαδή από 02 Νοε 2017.
  3.  Ειδικότερα ο ίδιος ο νομοθέτης ορίζει την έναρξη της ισχύς του Νόμου, αφενός τυπική από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφετέρου ουσιαστική (έναρξη εφαρμογής) από την οριζόμενη στο νόμο χρονολογία - διαφορετικά δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (103 Εις ΝΑΚ). Αυτό νομικά και πρακτικά σημαίνει, ότι από την 03 Νοε 2017 θα έπρεπε τα εν λόγω στελέχη Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ να λάβουν το δικαίωμα της αντίστοιχης οικονομικής προαγωγή τους.
  4.  Δυστυχώς όμως, καίτοι έλαβε χώρα αρκετό χρονικό διάστημα για την έκδοση της αντίστοιχης ΕΔΥΕΘΑ, στη μισθοδοσία μου μηνός Ιουλίου 2018 τα εν λόγω στελέχη διαπίστωσαν, ότι δεν τους κατατέθηκαν οι αναδρομικές οικονομικές απολαβές όπως υφίσταται, από την ημέρα που ορίζει ρητά ο Ν.4494/2017 και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία βάση του Συντάγματος και την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου.
  5.  Θεωρούμε ότι ατυχώς διέλαθε της προσοχής των οικονομικών υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΘ.Α, η μη καταβολή των αναδρομικών από την 03 Νοε 2017 και χρήζει άμεσα, χωρίς άλλη αναβολή, από πλευράς Διοίκησης και έμπρακτα να αποκατασταθεί και κυρίως να εμπεδωθεί το αίσθημα δικαίου στα εν λόγω θιγόμενα στελέχη, γνωμοδοτώντας αρμοδίως και η Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  6.  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία καθώς και για δια ζώσης συνάντηση προς ανάπτυξη των δίκαιων και αντικειμενικών προτάσεων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,


Χειριστές θέματος:

α. Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, τηλ. 6947293370.

β. Γραμματέας Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ Παραγωγικών Σχολών: Στέφανος Κουκουράβας, τηλ. 6983531360.

γ. Τομεάρχης Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ επί θεμάτων Παραγωγικών Σχολών: Κοντούρης Δημήτριος, τηλ. 6972828656.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 Λγος (ΠΖ)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ

0 blogger-facebook:

Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..