18 Ιουλίου 2018

Υπόδειγμα αναφοράς για προκαταβολή έναντι οδοιπορικών εξόδων Σύμφωνα με το kranogr ενόψει υλοποίησης των μεταθέσεων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 200/1993, σε κάθε περίπτωση μετακίνησης στρατιωτικού, για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης ή εκτέλεσης υπηρεσίας επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον μετακινούμενο στρατιωτικό εις βάρος της Παγίας Προκαταβολής, ποσού μέχρι τα τρια τέταρτα (3/4) του δικαιουμένου, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή της μονάδας, από την οποία μισθοδοτείται, η οποία (προκαταβολή) συμψηφίζεται κατά την εξόφληση των σχετικών δικαιωμάτων.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ

0 blogger-facebook:

Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..