18 Ιουλίου 2018

ΓΕΑ : Κατάσταση Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 με – Ελλιπή ΔικαιολογητικάΗ Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (∆ΑΕ), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος από τις αρμόδιες προς τούτο επιτροπές, ανακοινώνει µε αλφαβητική σειρά κατάσταση υποψηφίων, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ ταχυδρομικά, τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, μέχρι 27 Ιουλίου 2018 (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δηµόσιας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη ∆ΑΕ), στη ∆ΑΕ και στη διεύθυνση:

                                            Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Β1),
                                                              ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ,
                                                   ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΓΑ 1010

Σε περιπτώσεις παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου από τα πεδία της αίτησης που απαιτούν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, θα αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ανάλογη επιθυμία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συµπληρώνονται – υπογράφονται (θεώρηση για το γνήσιο της/των υπογραφής/-ών απαραίτητη), από τον υποψήφιο εάν είναι ενήλικος ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εάν είναι ανήλικος.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132 – 2133, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 15:00).

Επισημαίνεται ότι, όσοι εκ των υποψηφίων έχουν υποβάλλει μαζί µε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα 5 της ΕΔΥΕΘΑ 13/2018), καθώς και τις υγειονομικές εξετάσεις, να επικοινωνήσουν άμεσα µε τα ανωτέρω τηλέφωνα για περαιτέρω οδηγίες.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ

0 blogger-facebook:

Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..