11 Απριλίου 2018

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων σήμεραΟ Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προχωράει σήμερα σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ, ενώ θα υπάρξει διάθεση και σε φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ:

«Την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξης 13 Ιουλίου 2018. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους».
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ

0 blogger-facebook:

Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..