26 Μαρτίου 2018

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,75 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου


#ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ#

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2, 751 δισ. ευρώ κατέγραψε την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου ο κρατικός προϋπολογισμός, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,307 δισ. ευρώ, με τη σημαντική αύξηση των εσόδων να προέρχεται από μη τακτικά φορολογικά έσοδα, αλλά από απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,542 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,975 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,133 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,299 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 6,4%.
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 123,9%.
Φόροι στην περιουσία κατά 57 εκατ. ευρώ ή 15,5%.
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 75 εκατ. ευρώ ή 14,9%.
Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 26 εκατ. ευρώ ή 11,6%.
ΦΠΑ λοιπών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,4%.
Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 2,6%.
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 37,1%.
Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1320,5%.
Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 305 εκατ. ευρώ ή 31,3%.
Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 12, 7%.
ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,1%.
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 7,9%.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7,433 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7,743 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,246 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ

0 blogger-facebook:

Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..