15 Φεβρουαρίου 2018

Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ: Πρόταση για μεταθέσεις προσωπικού


#ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ#

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Στρατιωτικού προσωπικού 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 1. Η ΠΟΜΕΝΣ, ως η μόνη νόμιμη εκπρόσωπος των στρατιωτικών, έχει την
υποχρέωση να ενημερώνεται και να ενημερώνει τα μέλη της αλλά και το σύνολο των
στελεχών των Ε.Δ., για σοβαρά θέματα όπως αυτά των μεταθέσεων των στελεχών.
Δυστυχώς με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύσεις την νέα Υπουργική
απόφαση που αφορά στην μοριοδότηση των μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων.
 2. Για ακόμη μία φορά πάρθηκε απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να
προχωρήσει σε αλλαγές στα κριτήρια - μοριοδότηση του Στρατιωτικού προσωπικού, λίγο
πριν την εκπόνηση των μεταθέσεων έτους 2018, χωρίς την ύπαρξη κανενός διαλόγου
με την Ομοσπονδία μας.
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
 3. Καλούμε άμεσα το ΥΠΕΘΑ, να μην εφαρμόσει την νέα Υπουργική απόφαση
για το τρέχον έτος, καθόσον οι συνάδελφοι έχουν ήδη υποβάλει φρουρές-τόπους
επιθυμίας με την προηγούμενη μοριοδότηση τους, που ανατρέπετε με το νέο καθεστώς.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
 (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.
Email: info@pomens.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ
Αθήνα,15 Φεβρουαρίου 2018
 4. Η Ομοσπονδία μας, ζητεί άμεσα την αρχή ενός γόνιμου διαλόγου με την ηγεσία
του Υπουργείου, ώστε με τις προτάσεις της για τα κριτήρια, τον τρόπο των μεταθέσεων
και την μοριοδότηση να γίνει προς το δικαιότερο με αποφυγή αιφνιδιασμών και άκαιρων
αλλαγών.
5. Επίσης πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας όπως σας έχει γνωστοποιήσει και
επιχειρηματολογήσει πολλές φορές, είναι η θεσμοθέτηση του αμετάθετου μετά την
συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας με την ενσωμάτωση στο ισχύον νομικό
πλαίσιο (Ν.3883/2010), νέας παραγράφου 7 στο άρθρο 5 του σχετικού νόμου, όπως
παρακάτω:
7. «Μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος μετατίθεται κατά
προτεραιότητα στον τόπο προτίμησής του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο
που απέχει το ανώτερο 50 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην
οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους, υπό την προϋπόθεση ότι
επιθυμεί και στον τόπο αυτό υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του οικείου Κλάδου που
προβλέπονται για την ειδικότητα και το βαθμό του. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την
τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο των
επτά (7) μεταθέσεων εντός της 25ετούς συνολικής υπηρεσίας. Μετά τη συμπλήρωση
30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος τοποθετείται υποχρεωτικά στον τόπο
προτίμησής του, και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 50
χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος
πρώτης προτίμησης του στελέχους. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι
Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και
ισότιμες αυτών, έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό
και δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής
παραμονής στην υπηρεσία».


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ

0 blogger-facebook:

Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..