• Με την υπογραφή της Ε.Γ. του ΥΠΕΘΑ Καλλιόπης Παπαλεωνίδα, η διοικητική μεταρρύθμιση

  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: NewsRoom™
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 15 Φεβρουαρίου 2018
  A- A+

  #ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ#

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

  Από αρχής ανάληψης καθηκόντων της, τον Σεπτέμβριο του 2016, η Ειδική Γραμματέας κα. Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, έθεσε ως στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου διοικητικού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις ανάγκες, ιδιαιτερότητες και σύνθεση του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Ο σχετικός σχεδιασμός έγινε με γνώμονα την εξής διπλή στόχευση: αφενός την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση του συνόλου των θεμάτων που αφορούν στους Μονίμους Υπαλλήλους, αφετέρου την εκπόνηση και εφαρμογή όλων εκείνων των διοικητικών εργαλείων (οργανισμός πολιτικού προσωπικού ΥΠΕΘΑ, αξιολόγηση υπαλλήλων, περιγράμματα θέσεων εργασίας, ενιαίο σύστημα κινητικότητας, νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων) που θα επιτρέψουν τόσο την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, όσο και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της παρεχόμενης εργασίας σε περιβάλλον αξιοκρατίας και διαφάνειας που διασφαλίζει η χρηστή διοίκηση.

  Όλα τα παραπάνω έχουν μετουσιωθεί σε δράσεις με απτά αποτελέσματα, όπως η πρόσφατη (9-2-2018) έκδοση της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 406/Β’) με την οποία ορίζονται η αποστολή, οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση και η στελέχωση του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος παρότι συγκροτήθηκε πριν από είκοσι τέσσερα χρόνια (1994) με κύρια αποστολή την εναρμόνιση και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν στο Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν είχε μέχρι πρότινος συγκεκριμένη δομή, διάρθρωση και στελέχωση.

  Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης, δημιουργείται μια σύγχρονη δομή η οποία είναι διαρθρωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στη διοικητική μεταρρύθμιση που επιτελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, αλλά κυρίως στις σύγχρονες ανάγκες και προβλήματα του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ.

  Συνοπτικά ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας διαρθρώνεται ως εξής:
  α)Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού
  αα)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού
  ββ)Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωσης Πολιτικού Προσωπικού
  γγ)Τμήμα Μέριμνας Πολιτικού Προσωπικού
  δδ)Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
  β)Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
  γ)Αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου

  Η κανονιστική αποτύπωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελεί την απαρχή της υλοποίησης όλων των προαναφερθεισών δράσεων που εντάσσονται σε μια νέα εποχή διαχείρισης των Πολιτικών Υπαλλήλων των Ενόπλων Δυνάμεων και διαμόρφωσης όλων εκείνων των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση τους. 

 • No Comment to " Με την υπογραφή της Ε.Γ. του ΥΠΕΘΑ Καλλιόπης Παπαλεωνίδα, η διοικητική μεταρρύθμιση "

  Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..