• Ο Στρατηγός Κωσταράκος για τις δραστηριότητες της Στρατιωτικής Επιτροπής (in english)

  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: NewsRoom™
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 29 Ιανουαρίου 2018
  A- A+


  #ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ#

  Η ομιλία του Στρατηγού Κωσταράκου με θέμα τις πρόσφατες δραστηριότητες της Στρατιωτικής Επιτροπής στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


  Chairman of the European Union Military Committee

  General Mikhail Kostarakos

  CEUMC Speech at SUBCOMMITTEE ON SECURITY AND DEFENCE
  EUROPEAN PARLIAMENT

  "EU Military Committee Contribution to the evolving CSDP"

  Brussels, 24 January 2018

  Madam Chair,

  Distinguished Parliamentarians,

  Ladies and Gentlemen,

  Good morning.

  Before I proceed with my remarks, allow me to sincerely offer you and
  your families my best wishes for a more prosperous, happy and successful New
  Year. May all your endeavours are met with success and appreciation.

  It is an honour for me to appear here today, in front of the elected
  representatives of citizens of the European Union. And, it is also a pleasure for
  me to have the opportunity to inform you about the EU Military Committee's
  contribution to the evolving CSDP Common Security and Defence Policy.

  Ladies and Gentlemen,

  Two years ago, when I first appeared in front of this Committee, I
  concluded my remarks warning that "as we speak, in many regions of the
  world, instability is raising and we must remain vigilant and united,
  notwithstanding our diversities." In these two years that passed by, the world
  has not become a safer or more stable place. Any progress achieved in one
  field, the Joint Comprehensive Plan of Action, mostly known as the Iran nuclear
  deal comes easily to my mind, has been counter-balanced by the deterioration
  witnessed in others, namely, North Korea or Yemen. 

  At the same time, the number of the ongoing CSDP military missions and
  operations remains unchanged. There are two ways to interpret this fact:

   The first one, the pessimistic, is that we have not succeeded in our
  objectives, and therefore we remain in these countries or areas;

   The second one, the optimistic, is that European Union is regarded
  as a trusted and credible security provider and therefore, is
  requested to provide assistance, despite the inherent limitations it
  faces. Both aspects are of course correct.

  I will return to the issue of our missions and operations later in my
  presentation.

  In the Council Decision of 22 January 2001 setting up the Military
  Committee of the European Union (2001/79/CFSP), the EU Military Committee
  Mission is stated as follows: "The EUMC is responsible for providing the PSC
  with military advice and recommendations on all military matters within the
  EU. It exercises military direction of all military activities within the EU
  framework." In line with this mission, the Military Committee has been and still
  is actively engaged and contributes within the framework of its tasks and
  responsibilities to the evolving Common Security and Defence Policy, at all
  levels.

  At the strategic level, the EU Military Committee was engaged in the
  drafting of the EU Global Strategy early on. Our inputs were timely provided to
  the drafting team and were to a great extent adopted, acknowledging our
  position that argued that security and defence had become major concerns of
  the European people and that this fact should be reflected in and addressed by
  this overarching European strategic document. We now know that Security and
  Defence are at the heart of the Global Strategy and that they influence all the
  consequent documents and decisions.

  Our engagement at this strategic level continued, both at the conceptual
  and the implementation phase. Building on our contribution to the Global
  Strategy, the EU Military Committee continued to provide concrete
  recommendations and advices to the drafters of the Implementation Plan on
  Security and Defence, based on the vast military expertise this body has. The
  Committee was also engaged, although at different level, to the drawing of the
  deliverables of the Implementation Plan, namely, the Permanent Structured Cooperation (PESCO), the Coordinated Annual Review on Defence (CARD) and the European Defence Fund (EDF). 

  This engagement in the conceptual phase does not end our contribution.
  To the opposite, the Military Committee considers its formal engagement in
  the operational phase to be very important. The Member-States' position,
  equally expressed through the EU Military Committee, is for their extensive
  participation at all stages, levels and phases of the evolution of CSDP. The EU
  Military Committee holds very extensive military expertise, which can and
  should be transformed into solid military advice that will be incorporated into
  the decision making process. This has been taken into account and is reflected
  in the documents establishing the procedures on which these tools will
  operate. In all the documents that have been produced until now, final or draft,
  a role has been foreseen for the Military Committee, recognising the added
  value of its contribution.

   For PESCO projects, November 2017 Council Conclusions state that
  "the Military Committee will provide military advice (on individual
  projects)" (Article 5 para. 1) and "will provide the Political and
  Security Committee with military advice and recommendations
  regarding to the annual PESCO assessment process" (Article 5
  para.3).

   An equally substantial role is expected to be reserved for the
  Military Committee in the procedures that will be established for
  the European Defence Fund and the European Defence Industry
  Development Programme (EDIDP).

  To this end, the Military Committee cooperates with all other relevant
  stakeholders in order to identify the optimal way, in terms of time and form of
  communicating its views, to offer its input in the EDF/EDIDP process.

  Ladies and Gentlemen,

  At this point, it needs to be underlined that the EU Military Committee
  has always been formally engaged in the evolving of CSDP at the strategic level,
  even before the surface of this new work strands. The EU Military Committee
  significantly contributes to focus on developing military capabilities for
  sustaining and enhancing CSDP and meeting new requirements of CSDP. This is
  performed in the form of producing the Requirements Catalogue and providing Strand "A" and "D" military capability requirements that feed into the
  Capability Development Plan (CDP) of the European Defence Agency (EDA). 

  Inline with the 2016 Council Conclusions and the new Level of Ambition
  determined by the Council of the European Union, the Military Committee
  adapted the related Requirements Catalogue (RC) Illustrative Scenarios (IS).
  This led to the review of the Requirements Catalogue that was concluded in
  November 2017. The Requirements Catalogue is one of the building blocks,
  together with the Force Catalogue, for the Military Committee's input to the
  Capability Development Plan. The linkages of the Capability Development Plan
  with PESCO and EDF are obvious and I do not think I need to elaborate.

  All the aforementioned work strands and ways to contribute to the
  evolving CSDP are with a view to the future. The Military Committee's
  contribution though also focuses to the present. The Military Committee seeks
  ways to improve the performance, effectiveness and efficiency of the EU
  military element. The latter, although limited in size, is widely regarded as an
  important element and contributor to the EU's Integrated Approach to external
  crises and conflicts. Therefore, we want to maximise its contribution.

  To that end, I consider the establishment of the Military Planning and
  Conduct Capability as the best example and the most tangible proof of the EU
  Military Committee's contribution to the evolution of CSDP and to the
  improvement of the military element's performance. The Military Committee
  has been very vocal and insistent on highlighting the gap in the military Chain
  of Command. A gap that hampered the effectiveness of the military leadership
  on the ground. The recommendations made were adopted and implemented,
  although the establishment of an Operational Headquarters for all EU military
  Missions and Operations, which would be from a military point of view the
  optimal situation, has not yet become a reality. Hopefully this will be one of the
  recommendations of the review that is foreseen to take place before the end
  of this year.


  At the tactical level, the Military Committee directs all military activities
  within the EU framework, in particular the planning and execution of military
  missions and operations under the Common Security and Defence Policy
  (CSDP). I will briefly present you the current state of the six ongoing EU
  Missions and Operations.


   The EU Training Mission in SOMALIA (EUTM Somalia) was
  launched in 2010. The Mission operates with a three pillar 
  approach; training, advising, and mentoring. The Mission's
  Training Team supports the Somali military authorities in the
  design, development and delivery of general and specialist
  training, particularly through courses conducted at the Jazeera
  Training Camp (JTC), located in Mogadishu. Until now, EUTM
  Somalia has contributed to the training of approximately 5.500
  Somali soldiers. The Mission's Advisory Team provides strategic
  advice to the Somali authorities within the security institutions,
  primarily the Ministry of Defence and the General Staff. Currently,
  the Mission faces multiple challenges, the main being:

   The recent efforts of the Somali Government to
  strengthen the National Security Architecture, and

   The recent military operations conducted by the
  Somali National Army (SNA) (with the support of other
  stakeholders such as the African Union Mission in SomaliaAMISOM)
  against armed groups and terrorist organisations
  in the country.

  These challenges will provide an opportunity to EUTM Somalia to
  reinforce its effort on the support of SNA’s Training and on the
  Advice on Security and Defence matters. There are also a number
  of concerns. Such as:

   The security situation in Mogadishu and the Al
  Shabaab threat;

   The AMISOM withdrawal and

   The Political instability in Somalia

   The EU Training Mission in MALI was launched in 2013. Its
  training pillar is a success. At this moment, the Malian Armed
  Forces are to a great extent overstretched due to the current
  security situation. MINUSMA continues to play an essential role in
  building sustainable stability. The overall evaluation of the
  Advisory pillar is also positive. One additional objective has been
  recently given to the Mission, to support to the G5 Sahel process,
  within the activities of EUTM Mali in support of the Malian Armed 

  Forces, by contributing to enhancing coordination and
  interoperability within the G5 Sahel national Armed Forces. The
  main challenges EUTM Mali faces are:

  The regional approach of the European Union in the
  wider region in conjunction with the training and mentoring
  of future Malian Armed Forces;

   The flexibility needed to meet future Malian Armed
  Forces short term needs through the delivery of collective
  training to prepare forces for operations, and

   The gradual progress in the Malian Security Sector
  Reform.

  Our concerns include:
   The surge in Islamist radicalisation and recruitment in
  the North and Centre of the country;
   The harassing attacks on international units along the
  MSR between BAMAKO and GAO;
   Current political uncertainty in the build up to the
  elections;
   Logistical support to courses.

  In the CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, the Advisory Mission
  that was deployed at the time of my previous appearance before
  you has been transformed to a Training Mission. Here again, the
  Missions faces a number of challenges, the most important being:

   The training of additional personnel as part of the
  Disarmament, Demobilisation, Reintegration and
  National Renovation (DDRR) process, and

   The collective training and future deployment of FACA
  units in the country.

  Our concerns include:

   The political instability, and

   The threat of the Armed Groups that are not involved
  in the DDRR process.

  There is much more to be done in RCA but I have no doubts that
  through cooperation, amongst the various stakeholders within and
  outside the European Union, it will become a success story.


  I will now turn from Missions to Executive Operations.

   In Bosnia and Herzegovina, Operation "Althea" is delivering
  capacity building and training while at the same time
  maintains the safe and secure environment in the country
  since 2004. The main effort of the Operation is the "Capacity
  Building" of the Armed Forces of the country. In this regard,
  significant progress has been made in developing a better
  link between the Mission and the NATO Headquarters in
  Sarajevo, with which we share the task of building the
  Armed Forces of Bosnia and Herzegovina. Ultra-nationalist
  and extremist organizations as well as some radicalized
  segments of the population remain a threat to the stability
  of the country and therefore to its internal security. The
  greatest vigilance is thus recommended. Regarding the rest
  of the challenges our Operation faces, I take special note of
  the following:

   The ability of Op Althea to respond to threats to the
  Safe and Secure Environment is hampered by two
  major factors: Situational Awareness (a lack of
  information gathering capabilities) and the limited intheatre
  forces (only a reduced battalion) especially
  considering that the limited Reserve Forces are home
  based (apart from the KFOR Tactical Reserve);

  My concerns include:

   The political uncertainly in the country related to the
  general elections (October 2018), and
   The progress of the accession to the EU which has
  slowed down in 2017.

  Europe has historically been heavily dependent on the sea. The
  same holds truth for the European Union. The maritime domain
  contains the bloodlines of our economy. In this context, it comes
  as no surprise that two out of three Operations launched by the
  European Union are maritime ones.

   In the Southern Central Mediterranean we have deployed
  EUNAVFORMED, Operation "Sophia", since summer 2015, in
  order to undertake systematic efforts to contribute to
  disrupt the human trafficking and to reduce the loss of lives
  in the Mediterranean. Countering the smuggling and
  trafficking of migrants is more than just one dimension of
  the effort to put an end to the human tragedy that we see
  unfolding in the Mediterranean Sea; it is also an important
  contribution to restoring stability in the region. The
  Operation's mandate has been amended (July 2017) to
  include the following tasks:

  To set up a monitoring mechanism of trainees to
  ensure the long-term efficiency of the training of the
  Libyan Coastguard;

   To conduct new surveillance activities and gather
  information on illegal trafficking of oil exports from
  Libya in accordance with UNSCR 2146 (2014) and 2362
  (2017), and

   To enhance the possibilities for sharing information on
  human trafficking with Member States' law
  enforcement agencies, FRONTEX and EUROPOL.

  As main challenges, I consider the following;

   The enhanced monitoring of the Libyan Coast Guard,
  and

   A potential mandate to operate within territorial
  waters.

   Last, but not least, we have EUNAVFOR "ATALANTA", the
  EU's first naval engagement which was launched in December
  2008. EUNAVFOR "Atalanta", in cooperation with other actors in
  the region, succeeded in zeroing successful piracy attempts and in
  protecting the World Food Programme shipping, enabling the safe
  delivery of over 1 million tons of food to Somali ports. That record
  ended last March. Since then, piracy off the coast of Somalia has
  resurfaced. This confirms what I argued in front of this Committee
  two years ago: "Neither the capabilities nor the intent to launch
  piracy attacks have yet been eliminated. All available analyses
  converge to the conclusion that the moment the international
  community withdraws the naval units that provide security in the
  area, the piracy threat will resurface". Not everything is grey
  though. EUNAVFOR "Atalanta" has established strong working
  relations with other international actors such as the United
  Nations and its different agencies, NATO, the US-led Combined
  Maritime Forces (CMF), China, India, Japan, South Korea and other
  nations engaged in the fight against piracy. Of equal importance
  are the working relations it has established with the shipping
  industry. EUNAVFOR "Atalanta" also has close cooperation with
  EUCAP NESTOR, in supporting Somali Capacity Building in the
  maritime domain, and with other EU bodies and instruments.
  Among the challenges faced, I consider the following as the main
  ones:

   The impact of the Yemen conflict in the operation´s
  activities, and

   Providing support to EU bodies and missions in
  Somalia, in particular on security emergency
  evacuation from Mogadishu in case of emergency.

  Regarding concerns, the political situation and the force flow rank very
  high.

  Ladies and Gentlemen,

  What I have reported to you up to now do not conclude the EU Military
  Committee contribution to the evolvement of CSDP. With a view towards the
  future and feeling the responsibility to present new ideas and fuel the
  discussion on getting CSDP to the next level, my Cabinet has produced during
  the two years of my Chairmanship a large number of Food-for-Thought papers,
  non-papers or letters. These papers put forward new initiatives and ideas that
  were considered worthy of examination or examined with a fresh look ones
  that have been re-examined in the past, in the belief that the conditions are
  now mature and they call for their revisiting. The issues addressed in these
  papers are very diverse and cover almost any domain, ranging from the
  evolution of the Battlegroups to Gender Balance and from Military Advanced
  Training to the Financial Compensation for Force Contribution. In doing so the
  Military Committee has displayed initiative, dynamism and proactivity. The
  results produced in each of these initiatives undertaken vary, some of the
  initiatives were met with enthusiasm, others need more time and others are
  ahead of their time. What I keep is that the Military Committee was always
  keen to examine and discuss every proposal or idea with a positive view,
  without prejudice, and that the discussions we had were always frank, fruitful
  and constructive.

  One of the initiatives that was warmly accepted was about the Advanced
  Modular Training, an initiative that is designed to gradually build a European
  military identity. Member-States welcomed this idea and as a result ESDC has
  organised and runs the courses of the programme for the first year.

  On the other side, one of these initiatives that regrettably did not go
  forward was related to the financing of the Battlegroups. The Battlegroups
  have never been deployed and this will very likely continue to be the case for
  the foreseeable future. The reasons for this unfortunate conclusion of a tool
  that holds a great potential are two-fold:

   First, the experienced shortage of political will, and
   Second, the underfunding by the Athena mechanism.

  The recent overview of the latter, did not meet the expectations of us
  who wanted to see tangible support for the only rapid response tool Europe
  actually possess. The process failed to deliver real changes; it introduced only 
  marginal improvements. I would call them, cosmetic. If this is indicative of the
  European Union's approach towards its Hard power, I have to say in total
  honesty that the latter will remain under-developed.

  In a connected and globalised world, characterised by the speed news
  are travelling, the existence of "fake" news and the impact the right message
  has, it is paramount for the European Union to be active in strategic
  communications. This is an "all hands" effort. In my capacity as the Chairman of
  the EU Military Committee and the highest ranking military officer in the Union,
  I spared no opportunity to communicate with other officers, civilians, students
  and the Academia, to relay the agreed strategic messages. The message that
  the European Union is a credible, strong, capable, honest and predictable
  security provider. That the European Union decided to do more to protect its
  citizens and territory. And that this strengthening should not be regarded as a
  threat against anyone, since the Union also stands by its allies and partners,
  honouring its agreements and deals. And that just because of this intention to
  honour the responsibilities and commitments undertaken, the Member-States
  will do more for their security and defence. Doing so, I upgraded the role of the
  Military Committee as a Public Diplomacy and a StratComm tool. This upgrade
  is also reflected at the use of the Military Committee as an entry point to
  discussions with Myanmar, Pakistan and Vietnam. This effort, coupled with the
  participation of officers in uniform in various ESDC courses, workshops,
  seminars or other events, increased the recognition of the military element of
  the EU.

  It is well-known to the Members of this Committee that European Union
  usually face Force Generation problems. This is something that also tantalises
  United Nations and NATO. This is an additional reason for the European Union
  to seek for partners that will contribute to its CSDP military Missions and
  Operations. I understand that having partners in our Missions and Operations
  does not only address practical, staffing or capability shortfalls. It also enhances
  the image we show the world, as described in the Global Strategy and the
  Integrated Approach of the European Union. It is an image of several actors
  joining forces for a shared goal.

  To this end, I used the good personal relations I established during my
  tenure as Greek Chief of Defence to persuade Egypt, Bosnia and Herzegovina
  and Jordan leaderships to offer their participation to our military Missions.

  The European Union and NATO jointly decided to strengthen their
  cooperation, as stated in the July's 2017 Joint Declaration. The EU Military
  Committee contributes to this end, by holding EU-NATO formal and informal
  meetings at the appropriate level. At the same time, the Chairmen of the
  respective Military Committees are invited to participate in the other
  organisation's meetings at Chief of Defence level.

  Another personal view of mine which I tried to implement is regarding
  the synthesis of my Cabinet. My staff supports me in my capacity as the
  Chairman of a body representing the Member-States, therefore I consider it to
  be right that as many Member-States as possible contribute to my Staff,
  representing their respective Armed Forces. Today, I am proud that my Cabinet
  consists of officers from 14 different Member-States.

  Ladies and Gentlemen

  I will stop here, and I welcome your questions. Before I do so, I would
  like to take the opportunity and state, for the record, that in the last two years,
  ground-breaking developments have taken place in the Security and Defence
  domains in the European Union. I am proud that the Military Committee, my
  staff and myself have played a modest but, allow me to say, important role to
  fulfilling the vision of the Global Strategy and making Europe stronger. But for
  this vision to be materialised, it demands patience, commitment, consistency.
  Therefore, in the ten months that I still have in front of me as Chairman of the
  EU Military Committee, I will continue devoting all my energy to this end,
  representing the Member-States and their priorities.

  Thank you.

  Edited by Captain (Hellenic Navy) Vasileios Loukovitis
 • No Comment to " Ο Στρατηγός Κωσταράκος για τις δραστηριότητες της Στρατιωτικής Επιτροπής (in english) "

  Προσθέστε (ΑΝΩΝΥΜΑ) τα σχόλιά σας ΕΔΩ..