Δυο παρουσιάσεις στις Βρυξέλλες σήμερα: Στην Ελληνική Διπλωματική Ακαδημία και στο Ανώτατο Σχολείο Δκσεως και Επιτελών του Ην. Βασιλείου με θέμα το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Εξαιρετικά και απαιτητικά ακροατήρια. Οι νέοι διπλωμάτες της Ελλάδος και η μελλοντική ανώτατη ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαφορετικές οπτικές γωνιές ενός ταχέως μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.


Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top