Την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 έλαβε χώρα για πρώτη φορά προγραμματισμένη συνάντηση των Διευθυντών Γραφείων Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους (ΓΑΠΕ) του ΣΞ και της ΠΑ στη ΓΕΠΝ.

 Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή και άντληση απόψεων από την πολυετή εμπειρία των ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ και ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ (Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους) για την υποβοήθηση του έργου του νεοσυσταθέντος ΓΕΠΝ/ΓΑΠΕ. Στο πλαίσιο εμβάθυνσης της Διακλαδικότητας, ο δίαυλος επικοινωνίας και η συνεχής συνεργασία με τα ΓΑΠΕ και ΚΕΑΠΕ του ΣΞ και της ΠΑ αντίστοιχα θα συντελέσει ουσιαστικά στην προαγωγή του επιπέδου της Ασφάλειας των Πτήσεων και Εδάφους.

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top