Την ανάγκη το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα να αντιμετωπιστεί με θεμελιώδεις αρχές την αλληλεγγύη, τον σεβασμό των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων και του διεθνούς δικαίου, προέταξε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με ενημέρωση του αναπληρωτή υπουργού, θεώρησε παράλειψη τη μη αναφορά στο κείμενο του σχεδίου των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου.
Επίσης, ο κ. Κατρούγκαλος κατέστησε σαφές ότι πρέπει να υπάρξει ολιστική και όχι κερματισμένη ρύθμιση αυτού του μείζονος θέματος και ανέφερε, ως παράδειγμα, ότι δεν αρκεί να συμφωνήσουμε στις νέες πολιτικές ασύλου, ποιες χώρες θεωρούνται «ασφαλείς» ως προς τη χορήγηση ασύλου, αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν αποτελεσματικές συμφωνίες και διαδικασίες επανεισδοχής, για να μην καταστούν οι χώρες υποδοχής «μαύρα κουτιά» παγίδευσης ανθρώπων.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της αυτονομίας της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τις εξωτερικές απειλές και τον φόβο, αλλά και για την ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου της Ένωσης.

Στη συζήτηση σχετικά με τη μετεγκατάσταση των ευρωπαϊκών οργανισμών που είχαν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Κατρούγκαλος υποστήριξε την ανάγκη να επιδειχθεί ευελιξία και να αναζητηθούν συναινετικές λύσεις ως προς τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν.

Νωρίτερα, ο κ. Κατρούγκαλος συμμετείχε σε συνάντηση των Σοσιαλδημοκρατών υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φρανς Τίμερμανς, με βασικό αντικείμενο την ανάγκη ενίσχυσης των κανόνων κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top