Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ χάνουν ετησίως οι ελληνικές επιχειρήσεις, όσον αφορά την παραγωγικότητα των εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα της Epson, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες της Ευρώπης με τη συμμετοχή 2.300 εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και 100 Έλληνες. Κύριοι άξονες της έρευνας ήταν η παραγωγικότητα, το περιβάλλον και η οικονομία, θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύριο πρόβλημα των χαμένων παραγωγικών ωρών έγκειται κυρίως σε θέματα υποδομών πληροφορικής που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, με τουλάχιστον τα μισά να αφορούν σε εκτυπωτές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, οι εκτυπωτές φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα εργασιών γραφείου.

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top